Search for tag: "webinar"

Skapa ett nytt Webinar i Zoom

Innan du som lärare kan göra detta första gången behöver dina rättigheter i Zoom höjas - Kontakta LC för hjälp

From  Göran Bertils on March 19th, 2020 13 plays 0