HiG Play är en mediatjänst för att spela in, lagra och spela upp bild och ljud. Tjänsten används för film som visas till exempel i Blackboard eller på Högskolans webbsidor.

HiG Play har ett eget inspelningsverktyg som installeras på datorn, Kaltura Capture. Du kan också ladda upp mediafiler och inspelningar som gjorts i andra system.

Gå till information om HiG Play för lärare och personal
Gå till information om HiG Play för studenter