Search for tag: "webbföreläsning"

Zoom - Att använda funktionen Polls

"Polls" är ett bra verktyg för att snabbt skapa (anonyma om man vill) omröstningar i ett Zoom-möte. Ett mycket användbart verktyg för att skapa interaktivitet,…

From  Göran Bertils on March 31st, 2020 3 plays 0  

Skapa ett nytt Webinar i Zoom

Innan du som lärare kan göra detta första gången behöver dina rättigheter i Zoom höjas - Kontakta LC för hjälp

From  Göran Bertils on March 19th, 2020 12 plays 0  

Kombinera föreläsare och presentation i ny film

Du har: En föreläsarfilm och en Powerpoint-presentation... Du vill ha:En film med presentationen som bakgrund och föreläsaren infälld? Så här kan det gå till…

From  Göran Bertils on January 28th, 2019 26 plays 0