Search for tag: "trailer"

Hållbara Affärsrelationer för Innovativ Regional Affärsutveckling - HARira

Hållbara Affärsrelationer för Innovativ Regional Affärsutveckling - HARira HAR för Innovativ Regional Affärsutveckling (HARira) är ett samverkansprojekt mellan…

From  Åke Wall on September 7th, 2018 110 plays 0  

Biblioteket trailer

Den här filmen är framför allt tänkt att vara ett intro till kommande lärobjekt.

From  Åke Wall on March 31st, 2018 11 plays