Search for tag: "trailer"

Hållbara Affärsrelationer för Innovativ Regional Affärsutveckling - HARira

Hållbara Affärsrelationer för Innovativ Regional Affärsutveckling - HARira HAR för Innovativ Regional Affärsutveckling (HARira) är ett samverkansprojekt mellan…

From  Åke Wall A year ago 91 views 0  

Biblioteket trailer

Den här filmen är framför allt tänkt att vara ett intro till kommande lärobjekt.

From  Åke Wall A year ago 11 views