Search for tag: "svenska som andraspråk"

Aspekter på flerspråkighet och lärande

En introduktion- och inspirationsfilm om arbetet med flerspråkighet i undervisningen. Materialet i filmen bygger främst på Skolverkets publikationer: Greppa språket och Greppa…

From  Per Estliden 6 Months ago 17 views 0  

Flerspråkigt lärande

Föreläsare: Per EstlidenInnehåll: En kort presentation av en artikel från Språkrådet.

From  Per Estliden 9 Months ago 14 views 0