Search for tag: "sråkkaffé"

Religionsdagen 2017 - Ett studentdrivet interkulturellt akademiskt språkkafé

Ett studentdrivet interkulturellt akademiskt språkkafé vid Högskolan i Gävle börjar NU!Läs mer på http://www.hig.se/sprakkafe

From  Åke Wall on March 30th, 2018 0 plays 0