Search for tag: "smart underhåll"

Datainsamling och diagnostik - Modul A1:4

Indikatorer Datainsamling och diagnostik - Modul A1:4

From  Åke Wall on October 22nd, 2019 0 plays 0  

Kursintroduktion - presentation av kursen

Kursintroduktion - presentation av kursen

From  Åke Wall on October 22nd, 2019 4 plays 0  

Kursintroduktion - presentation av Niclas

Presentation Niclas Björsell

From  Åke Wall on October 22nd, 2019 5 plays 0  

Kursintroduktion - Möjlighet att välja block

Kursintroduktion Möjligt att välja block

From  Åke Wall on September 27th, 2019 6 plays 0  

Feldiagnostik och klassificering - Modul B1:2

Unsupervised learning - Feldiagnostik och klassificering

From  Åke Wall on September 26th, 2019 25 plays 0  

Feldiagnostik och klassificering - Modul B1:1

Introduktion - Feldiagnostik och klassificering

From  Åke Wall on September 23rd, 2019 12 plays 0  

Skattning av återstående livslängd - Modellbaserad - Modul C1:4

KUL - Modul C1:4 Modellbaserad - Skattning av återstående livslängd

From  Åke Wall on September 22nd, 2019 6 plays 0  

Skattning av återstående livslängd - Modul C1:2

KUL - Modul C1:2 Baserad på livslängd - Skattning av återstående livslängd

From  Åke Wall on September 22nd, 2019 3 plays 0  

Datainsamling och diagnostik - Modul A1:3

Datainsamling Datainsamling och diagnostik

From  Åke Wall on September 22nd, 2019 7 plays 0