Search for tag: "smart"

Datainsamling och diagnostik - Modul A1:4

Indikatorer Datainsamling och diagnostik - Modul A1:4

From  Åke Wall 2 Months ago 0 views 0  

Kursintroduktion - presentation av kursen

Kursintroduktion - presentation av kursen

From  Åke Wall 2 Months ago 2 views 0  

Kursintroduktion - presentation av Niclas

Presentation Niclas Björsell

From  Åke Wall 2 Months ago 3 views 0  

Kursintroduktion - Möjlighet att välja block

Kursintroduktion Möjligt att välja block

From  Åke Wall 3 Months ago 5 views 0  

Feldiagnostik och klassificering - Modul B1:2

Unsupervised learning - Feldiagnostik och klassificering

From  Åke Wall 3 Months ago 24 views 0  

Skattning av återstående livslängd - Modul C1:2

KUL - Modul C1:2 Baserad på livslängd - Skattning av återstående livslängd

From  Åke Wall 3 Months ago 2 views 0