Search for tag: "miljöforskning"

Forskare Karl Samuelsson

Intervju med miljöforskare Karl Samuelsson vid Högskolan i Gävle inför Forskarna på slottet mars 2018.

From  Marie Hägg on March 28th, 2018 5 plays 0