Search for tag: "lms"

Blackboard - Byt roll på deltagare/kollega

Visar hur man, OM MAN HAR ROLLEN "LÄRARE" i kursen, tilldelar ny roll till befintlig deltagare i en kurs

From  Göran Bertils 2 Weeks ago 0    0  

Blackboard - Studentvy (Förhandsgranskning)

Så gör du för att se din Bb-kurs med studentögon

From  Göran Bertils 2 Months ago 0    0  
Avdelning
BIBL

Blackboard - Lägga till deltagare i befintlig Grupp

Titeln talar för sig själv :)

From  Göran Bertils 2 Months ago 0    0  
Avdelning
BIBL

Blackboard - Ignorera felaktig inlämning och ge student ny inlämningsmöjlighet för uppgift

Så här kan du göra för att ge ny inlämningsmöjlighet för student där något gått fel vid inlämning av en uppgift i Blackboard

From  Göran Bertils 2 Months ago 0    0  
Avdelning
BIBL

Blackboard - Lägg till lärare i kurs

Så här går du till väga för att lägga till en kollega i din kurs och tilldela hen valfri roll

From  Göran Bertils 2 Months ago 0    0  
Avdelning
BIBL

Blackboard - Bädda in extern video i text

Ett exempel på hur du kan gå till väga för att bädda in ett videoklipp som ligger på en främmande server i texten på en Blackboardsida.

From  Göran Bertils 2 Months ago 0    0  
Avdelning
BIBL

Blackboard - Frågeuppsättning, Filtrera och slumpa

Skapa test i Blackboard, med slumpade frågor - Där frågorna hämtas från ett urval, filtrerat efter valfria kriterier

From  Göran Bertils 2 Months ago 0    0  
Avdelning
BIBL

Blackboard - Lägga in bild i svarsalternativ för test

Av någon märklig anledning saknas knappen för att infoga bild i Blackboards texteditor när man ska skapa svarsalternativ i ett test. En väg runt detta problem är att…

From  Göran Bertils 2 Months ago 0    0  
Avdelning
BIBL

Självinskrivning i kurs på Blackboard

Normalt sker inskrivning i ordinarie kurser automatiskt för alla intagna genom en koppling mellan vårt system "LADOK" och Blackboard. Ibland kan det dock vara aktuellt med att…

From  Göran Bertils 2 Months ago 0    0  
Avdelning
BIBL

SkapaGrupp

Skapa en ny grupp för självinskrivning i en befintlig Blackboard-kurs

From  Göran Bertils 2 Months ago 0    0  
Avdelning
BIBL