Search for tag: "kursmeny"

Andra text på menyknapp i kursmeny i Blackboard Learn 9.1

I kursen finns det en standardmeny för studenterna , denna instruktionsfilm visar hur du som lärare kan ändra text på på någon av menyknapparna (tex för att…

From  Ingela Östlund on January 31st, 2019 1 plays 0