Search for tag: "järnvägsmuseet"

Riksgränsbanans elektrifiering – Roine Viklund

Roine Viklund, fil. dr, berättar om sin nya bok om elektrifieringen av Malmbanan: Den första statsbaneelektrifieringen – Ett pionjärprojekt i subarktisk miljö Boken baseras…

From  Sven Borrie on April 2nd, 2018 11 plays 0