Search for tag: "inroduktionsdag"

Gefle Studentkår välkomnar nya studenter

Studentkåren presenterar sig för nya studenter på högskolans digitala introduktionsdag, Hello & more, som sändes den 26 augusti 2020

From  Catarina Carlsson on August 28th, 2020 0 plays 0