Search for tag: "industri 4.0"

Kursintroduktion - Möjlighet att välja block

Kursintroduktion Möjligt att välja block

From  Åke Wall on September 27th, 2019 6 plays 0  

Feldiagnostik och klassificering - Modul B1:2

Unsupervised learning - Feldiagnostik och klassificering

From  Åke Wall on September 26th, 2019 25 plays 0  

Feldiagnostik och klassificering - Modul B1:1

Introduktion - Feldiagnostik och klassificering

From  Åke Wall on September 23rd, 2019 12 plays 0  

Skattning av återstående livslängd - Modellbaserad - Modul C1:4

KUL - Modul C1:4 Modellbaserad - Skattning av återstående livslängd

From  Åke Wall on September 22nd, 2019 6 plays 0  

Skattning av återstående livslängd - Modul C1:3

KUL - Modul C1:3 Data från hela livslängden - Skattning av återstående livslängd

From  Åke Wall on September 22nd, 2019 3 plays 0  

Skattning av återstående livslängd - Modul C1:2

KUL - Modul C1:2 Baserad på livslängd - Skattning av återstående livslängd

From  Åke Wall on September 22nd, 2019 3 plays 0  

Datainsamling och diagnostik - Modul A1:3

Datainsamling Datainsamling och diagnostik

From  Åke Wall on September 22nd, 2019 7 plays 0