Search for tag: "industri"

Kursintroduktion - Möjlighet att välja block

Kursintroduktion Möjligt att välja block

From  Åke Wall on September 27th, 2019 14 plays 0  

Feldiagnostik och klassificering - Modul B1:2

Unsupervised learning - Feldiagnostik och klassificering

From  Åke Wall on September 26th, 2019 34 plays 0  

Feldiagnostik och klassificering - Modul B1:1

Introduktion - Feldiagnostik och klassificering

From  Åke Wall on September 23rd, 2019 15 plays 0  

Skattning av återstående livslängd - Modellbaserad - Modul C1:4

KUL - Modul C1:4 Modellbaserad - Skattning av återstående livslängd

From  Åke Wall on September 22nd, 2019 9 plays 0  

Skattning av återstående livslängd - Modul C1:3

KUL - Modul C1:3 Data från hela livslängden - Skattning av återstående livslängd

From  Åke Wall on September 22nd, 2019 5 plays 0  

Skattning av återstående livslängd - Modul C1:2

KUL - Modul C1:2 Baserad på livslängd - Skattning av återstående livslängd

From  Åke Wall on September 22nd, 2019 5 plays 0  

Datainsamling och diagnostik - Modul A1:3

Datainsamling Datainsamling och diagnostik

From  Åke Wall on September 22nd, 2019 10 plays 0  

Teaser inför Industrisamtalet

Teaser med Catharina Hegrelius, specialist med inriktning på forskningsfinansiering vid Innovationskontoret på Högskolan i Gävle, inför Industrisamtalet den 21/1-19.

From  Marie Hägg on January 17th, 2019 30 plays 0