Search for tag: "industri"

Kursintroduktion - Möjlighet att välja block

Kursintroduktion Möjligt att välja block

From  Åke Wall 4 Months ago 5 views 0  

Feldiagnostik och klassificering - Modul B1:2

Unsupervised learning - Feldiagnostik och klassificering

From  Åke Wall 4 Months ago 24 views 0  

Skattning av återstående livslängd - Modul C1:3

KUL - Modul C1:3 Data från hela livslängden - Skattning av återstående livslängd

From  Åke Wall 4 Months ago 3 views 0  

Skattning av återstående livslängd - Modul C1:2

KUL - Modul C1:2 Baserad på livslängd - Skattning av återstående livslängd

From  Åke Wall 4 Months ago 2 views 0  

Datainsamling och diagnostik - Modul A1:3

Datainsamling Datainsamling och diagnostik

From  Åke Wall 4 Months ago 7 views 0  

Industrisamtalet

Inslag från Industrisamtalet den 21/1-2019. Medverkande: Ylva Fältholm - rektor Högskolan i Gävle Andreas Garp - VD, Mellansvenska Handelskammaren Håkan Flink - ABB i…

From  Marie Hägg A year ago 15 views 0  

Teaser inför Industrisamtalet

Teaser med Catharina Hegrelius, specialist med inriktning på forskningsfinansiering vid Innovationskontoret på Högskolan i Gävle, inför Industrisamtalet den 21/1-19.

From  Marie Hägg A year ago 15 views 0