Search for tag: "hållbardistribution"

Resultatkonferens CLIP: Hållbar distribution

Efter dryga tio år avslutar nu forsknings- och utvecklingscentret CLIP den fjärde finansieringsperioden. I tre digitala konferenser presenterade forskningsgruppen resultaten. Den…

From  Catarina Carlsson on May 31st, 2021 5 plays 0