Search for tag: "fysisk aktivitet"

Emmy Fransk och Emma Kjessel

Kontorsarbetares erfarenheter kring fysisk aktivitet vid arbete hemifrån under covid-19 En kvalitativ intervjustudie kring fysisk aktivitet hos kontorsarbetare under covid-19 Av Emmy Fransk och…

From  Emma Kjessel on May 24th, 2021 0 plays 0  

David Hallman -Betydelsen av fysisk aktivitet och stillasittande för besvär i nacken

Från ForskarFredag med temat Äldre på Högskolan i Gävle Föredrag Betydelsen av fysisk aktivitet och stillasittande för besvär i nacken med David Hallman

From  Åke Wall on March 31st, 2018 5 plays