Search for tag: "excel"

Skapa ett interaktiv anmälningsdokument med Office 365

Detta går förstås att tillämpa för att skapa andra typer av Office-dokument för gemensamt arbete/Interaktivitet

From  Göran Bertils on April 29th, 2020 13 plays 0  

Excel - Sortera

En mini-intro till hur man sorterar listor i Excel

From  Göran Bertils on March 30th, 2018 1 plays 0