Search for tag: "clip"

CLIP resultatkonferens

I maj 2021 har CLIP sin resultatkonferens, Tre digitala seminarier där forskarna kommer att presentera sina resultat.

From  Catarina Carlsson on March 31st, 2021 0 plays 0