Search for tag: "brp"

Effektivt och transparent beslutsfattande inom samhällsbyggnadsprocessen

I den här skärminspelningen presenteras det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Effektivt och transparent beslutsfattande inom samhällsbyggnadsprocessen, som genomfördes…

From  Magnus Hjelmblom 9 Months ago 50 views 0