Search for tag: "avslutande samtal"

Religionsdagen 2017 - Avslutande samtal

Reflektioner kring religiondagens program och en diskussion om vilken roll högskolan och högskolans studenter kan ha för inkluderings-arbetet. Deltar gör representanter…

From  Åke Wall on March 30th, 2018 0 plays 0