Search for tag: "augmented urbans gävle"

Augmented Urbans

Presentation av digitalt AR verktyg som har tagits fram i projektet Augmented Urbans. Engelsk undertextning.

From  Catarina Carlsson on April 30th, 2021 0 plays 0