Search for tag: "augmented urbans"

Augmented Urbans

Presentation av digitalt AR verktyg som har tagits fram i projektet Augmented Urbans. Engelsk undertextning.

From  Catarina Carlsson on April 30th, 2021 0 plays 0  

"På sikt ska det bli blomsterängar som gynnar pollinerare"

Blommor och bin ska göra utemiljöerna i bostadsområden mer attraktiva samtidigt som fler ängsytor gynnar pollinerande insekter. Marita Wallhagen, arkitekt, teknologie doktor,…

From  Anna Sällberg on December 6th, 2019 29 plays 0