Search for tag: "augmented reality"

"På sikt ska det bli blomsterängar som gynnar pollinerare"

Blommor och bin ska göra utemiljöerna i bostadsområden mer attraktiva samtidigt som fler ängsytor gynnar pollinerande insekter. Marita Wallhagen, arkitekt, teknologie doktor,…

From  Anna Sällberg A month ago 23 views 0  

Presentation Annika Elm

Presentation Annika Elm

From  Åke Wall 11 Months ago 20 views 0  

Presentation Claes Westelius

Presentation Claes Westelius

From  Åke Wall 11 Months ago 15 views 0  

Immersive Technologies For Science: Superpowers To Augment Our Minds

Föreläsning med Amir Ebrahimi från Unity Labs: "Immersive Technologies For Science: Superpowers To Augment Our Minds" Hur ser framtiden ut kopplat till XR…

From  Åke Wall A year ago 17 views 0