Search for tag: "ads"

”Naturbaserade lösningar gör städer mer hälsosamma att bo i"

Klimatförändringarna börjar sätta sina spår i vår omgivning. En som forskar kring hur vi kan göra våra städer mer motståndskraftiga är Johan…

From  Anna Sällberg A year ago 53 views 0  

Forskarna på slottet 23 maj 2018 - Inflyttade turismentrepenörer i Gävleborg - möjligheter och utmaningar

Karin Tillberg Matsson, universitetslektor i byggnadsteknik

From  Zara Lindahl A year ago 9 views 0  

Kaltura Video Solutions for Media Companies

Kaltura’s groundbreaking media middleware platform gives you everything you need to manage live and on-demand rich-media. From video ingestion and transcoding, through moderation and metadata…

From  __ADMIN__36734 A year ago 2 views 0