Search for tag: "12över12"

Föredragsserien 12 minuter över 12 – Peder Thalén

Istället för ateism, Peder Thalén Många människor i dag är varken troende eller engagerade ateister. • Vilka alternativ finns för dem?•Finns det…

From  Sven Borrie on April 2nd, 2018 15 plays 0  

Föredragsserien 12 minuter över 12 – Sarah Ljungquist

Välkommen till ett 12-minuters miniföredrag av Sarah Ljungquist, forskare och universitetslektor i genusvetenskap vid Högskolan i Gävle. Sarah Ljungquist tar Aldous Huxleys…

From  Sven Borrie on April 2nd, 2018 26 plays 0  

Föredragsserien 12 minuter över 12 – Marita Wallhagen

Öppet miniföredrag av Marita Wallhagen, arkitekt SAR/MSA, doktorand i Miljöstrategisk analys vid Högskolan i Gävle och KTH. Hur vi bygger, planerar och använder…

From  Sven Borrie on April 2nd, 2018 19 plays 0  

Föredragsserien 12 minuter över 12 – Maria Fregidou-Malama

Socialt entreprenörskap och egenmakt. Socialt entreprenörskap är ett företagande som producerar social förändring till nytta för samhället och individers…

From  Sven Borrie on April 2nd, 2018 21 plays 0  

Föredragsserien 12 minuter över 12 – Lars Löfqvist

Resurseffektiv produktinnovation - Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter Föredrag av Lars Löfqvist, Doktor i industriell ekonomi, Högskolan i…

From  Sven Borrie on March 31st, 2018 92 plays 0