"Sjukdomen har lärt dem att uppskatta varje sekund av livet"

From Anna Sällberg A month ago