Search for tag: "#rektor"

Aktuellt med Ylva april

I den här intervjun kommenterar Ylva Fältholm bland annat sökstatistiken och inriktningsbeslutet inför höstterminen.

From  Anna Sällberg on April 29th, 2021 0 plays 0