Search for media from: "Åke Wall"

1. HIG Play - My Media länk i Blackboard & installera inspelningsprogram

I den här filmen visar jag hur du kan koppla ihop Blackboard med ditt mediabibliotek på HIG play (Kaltura). Vi börjar med att lägga dit en My Media länk i blackboard.…

From  Åke Wall on March 30th, 2018 10 plays 0  

1. Ladda ner Adobe Connect inspelning

För att ladda ner filmen måste den göras "offline". Det görs via "Make offline". Filen sparas ner lokalt på din dator och går sedan att se utan …

From  Åke Wall on June 13th, 2019 40 plays 0  

1_David Black-Schaffer - Active learning in the Classroom and online Del 1 av 2

Active learning in the Classroom and online David Black-Schaffer, vid Uppsala universitet visar och berättar om Scalable Learning, scalable-learning.com. Föreläsning ingick i…

From  Åke Wall on March 28th, 2018 12 plays 0  

2. HiG Play - Spela in powerpoint presentation via blackboard

I den här filmen visar jag hur du kan spela in en powerpoint presentation.

From  Åke Wall on March 30th, 2018 14 plays 0  

2. Ladda upp videofilm till hiG Play

Ladda upp video till HiG Play

From  Åke Wall on June 14th, 2019 40 plays 0  

2_David Black-Schaffer - Active learning in the Classroom and online Del 2 av 2

Active learning in the Classroom and online David Black-Schaffer, vid Uppsala universitet visar och berättar om Scalable Learning, scalable-learning.com. Föreläsning ingick i…

From  Åke Wall on March 28th, 2018 5 plays 0  

3. infoga video i Blackboard från HiG play

Infoga en film från HiG Play i Blackboard.

From  Åke Wall on June 14th, 2019 47 plays 0  

Biblioteket trailer

Den här filmen är framför allt tänkt att vara ett intro till kommande lärobjekt.

From  Åke Wall on March 31st, 2018 11 plays

Blackboard - Visning och granskningsstatus

I den här filmen visar jag hur du kan aktivera visning- och granskningsstatus i Blackboard

From  Åke Wall on March 30th, 2018 1 plays 0  

Britt-Marie Sjölund -Äldres fysiska och psykiska mående efter utskrivning från sjukhus

Från ForskarFredag med temat Äldre på Högskolan i Gävle Föredrag Äldres fysiska och psykiska mående efter utskrivning från sjukhus Britt-Marie…

From  Åke Wall on March 31st, 2018 0 plays

Datainsamling och diagnostik - Modul A2:1

Datainsamling och diagnostik - Modul A2:1

From  Åke Wall on October 24th, 2019 2 plays 0  

Datainsamling och diagnostik - Modul A2:2

Datainsamling och diagnostik - Modul A2:2

From  Åke Wall on October 24th, 2019 2 plays 0  

Datainsamling och diagnostik - Modul A2:5

Datainsamling och diagnostik - Modul A2:5

From  Åke Wall on October 25th, 2019 2 plays 0  

Datainsamling och diagnostik - Modul A2:6

Datainsamling och diagnostik - Modul A2:6

From  Åke Wall on October 25th, 2019 2 plays 0  

Datainsamling och diagnostik - Modul A2:4

Datainsamling och diagnostik - A2:4

From  Åke Wall on October 25th, 2019 2 plays 0