Search for media from: "Ingela Östlund"

Satta_rattigheter_HiG_Play

Kalatura

From  Ingela Östlund on April 1st, 2018 44 plays 0  

Skapa_spellista_HiG_Play

Kaltura, HiG Play

From  Ingela Östlund on April 1st, 2018 8 plays 0  

Dela_film_HiG_Play

Kaltura, HiG Play

From  Ingela Östlund on April 1st, 2018 52 plays 0  

Andra text på menyknapp i kursmeny i Blackboard Learn 9.1

I kursen finns det en standardmeny för studenterna , denna instruktionsfilm visar hur du som lärare kan ändra text på på någon av menyknapparna (tex för att…

From  Ingela Östlund on January 31st, 2019 1 plays 0  

Lagga in dokument i kurs Blackboard Learn 9.1

Lägga upp ett dokument i din kurs

From  Ingela Östlund on January 31st, 2019 0 plays 0  

Lagga in webblank i din kurs i Blackboard Learn 9.1

Infoga webblänkar i din kurs i Blackboard

From  Ingela Östlund on January 31st, 2019 8 plays 0  

Skapa Mobiltkompatibelt test Blackboard Learn 9.1

Skapa mobilkompatibelt test i din Blackboardkurs

From  Ingela Östlund on January 31st, 2019 4 plays 0  

Oppna och stanga kurs Blackboard Learn 9.1

Denna instruktionsfilm beskriver hur du öppnar och stänger din kurs i Blackboard

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 3 plays 0  

Redigera aviseringsinstallningar Blackboard Learn 9.1

Men denna funktion så kan du hantera dina aviseringar i den globala navigeringsmenyn i Blackboard, redigera för bland annat e-post , panel

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 0 plays 0  

Redigera gruppuppsättning Blackboard Learn 9.1

Denna instruktion beskriver hur du kan redigera gruppuppsättningar i Blackboard( ta bort, lägga till grupper samt ta bort deltagare och lägga till deltagare)

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 0 plays 0  

Skapa Diskussionsforum Blackboard Learn 9.1

Denna instruktionsfilm beskriver hur du skapar ett kursdiskussionsforum i din kurs

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 0 plays 0  

Skapa innehållsmapp i kurs Blackboard Learn 9.1

Denna instruktionsfilm beskriver hur du som lärare kan skapa en innehållsmapp i din kurs

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 4 plays 0  

Skapa Loggbok Blackboard Learn 9.1

Denna instruktionsfilm beskriver hur du som lärare kan skapa en loggbok för dina studenter i en kurs Funktionen Journal/loggbok Journal - loggbok, finns under Verktyg i kursen. Studenterna…

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 3 plays 0  

Skapa och publicera onlinetest i Blackboard Learn 9.1

Denna instruktionsfilm beskriver hur du som lärare kan skapa och publicera ett onlinetest i din kurs

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 2 plays 0  

Skapa Smarta vyer i kursadministration och resultat Blackboard Learn 9.1

Denna instruktionsfilm beskriver hur du som lärare kan skapa en smart vy för att få den vy du önskar i kursadministration och resultat ( dvs vissa kolumner och vissa deltagare…

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 0 plays 0  

Skapa wiki Blackboard Learn 9.1

Denna instruktionsfilm beskriver hur du som lärare kan skapa en Wiki i din kurs - en samarbetsyta för deltagare i en kurs. Wikis används för att skapa en gemensam plats inom kurs…

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 2 plays 0