Search for media from: "Anna Sällberg"

Aktuellt med Ylva april

I den här intervjun kommenterar Ylva Fältholm bland annat sökstatistiken och inriktningsbeslutet inför höstterminen.

From  Anna Sällberg on April 29th, 2021 0 plays 0  

Ylva Fältholm välkomsthälsning vårterminen 2021 engelska

Rektor hälsar nya studenter välkomna vårterminen 2021 (engelsk text).

From  Anna Sällberg on December 22nd, 2020 50 plays 0  

Ylva Fältholm välkomsthälsning vårterminen 2021 svenska

Rektor hälsar nya studenter välkomna vårterminen 2021.

From  Anna Sällberg on December 22nd, 2020 125 plays 0  

Emelie Carlström, huvudstuderandearbetsmiljöombud 20201202

Video med Emelie Carlström.

From  Anna Sällberg on December 2nd, 2020 1 plays 0  

Stephan Barthel om Future-Proof Cities (svensk textning)

Forskaren Stephan Barthel berättar om forskarskolan Future-Proof Cities. Filmen är producerad av Erik Ström. Textad på svenska.

From  Anna Sällberg on August 19th, 2020 26 plays 0  

Stephan Barthel om Future-Proof Cities (engelsk textning)

Forskaren Stephan Barthel berättar om forskarskolan Future-Proof Cities. Filmen är producerad av Erik Ström. Textad på engelska.

From  Anna Sällberg on August 19th, 2020 1 plays 0  

"På sikt ska det bli blomsterängar som gynnar pollinerare"

Blommor och bin ska göra utemiljöerna i bostadsområden mer attraktiva samtidigt som fler ängsytor gynnar pollinerande insekter. Marita Wallhagen, arkitekt, teknologie doktor,…

From  Anna Sällberg on December 6th, 2019 29 plays 0  

"Den farligaste fördomen är att du inte har några fördomar"

Fördomar. Det har vi nog alla mer eller mindre. Men vi kanske inte alltid är medvetna om dem. Och just att göra oss mer medvetna om fördomar och stereotyper som finns i…

From  Anna Sällberg on October 23rd, 2019 41 plays 0  

"Våldsutsatta ska känna att det går att bli tagen på allvar, få hjälp och ta sig ur sin situation"

Nästan varannan kvinna i Gävle kommun har i en enkät svarat att de utsatts för någon form av våld i nära relation i vuxen ålder. Det är också…

From  Anna Sällberg on September 25th, 2019 67 plays 0  

”Just fysiska, kroppsliga upplevelser var mycket, mycket vanligare i gruppen med autistiska personer.”

Tänk dig att någon knackar dig på axeln, eller att det ramlar ner en massa böcker ur en bokhylla. Men du är ensam i rummet. Den här typen av…

From  Anna Sällberg on June 10th, 2019 59 plays 0  

"Att uppleva mening hjälper oss att hantera stress"

Mening, existens, stress och utmattning. Djupa frågor avhandlas i det nya avsnittet av HiG-podden där du för möta Ann-Kristin Eriksson, lärare i religionsvetenskap. Hon har…

From  Anna Sällberg on May 22nd, 2019 190 plays 0  

"Kvinnor i klimakteriet beskrivs i princip som bindgalna"

Bindgalna kvinnor och osynliga äldre. I det här avsnittet av HiG-podden får du möta Karin Lövgren, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, som forskar om bilden av…

From  Anna Sällberg on January 24th, 2019 65 plays 0  

"Min pappa drog ut mig i pulka mitt i natten för att lyssna på ugglor"

Vi vet att vi gör fel, ändå gör vi det. För att komma åt de utmaningar vi står inför när det gäller att få vår värld att…

From  Anna Sällberg on November 29th, 2018 68 plays 0  

”Naturbaserade lösningar gör städer mer hälsosamma att bo i"

Klimatförändringarna börjar sätta sina spår i vår omgivning. En som forskar kring hur vi kan göra våra städer mer motståndskraftiga är Johan…

From  Anna Sällberg on October 25th, 2018 55 plays 0  

"Som lärare är det en ny föreställning varje gång du går in i klassrummet"

Hur är det att komma som ny lärare till en skola i dag? Och hur var det förr? Vilka faktorer i klassrummet påverkar elevernas förmåga att ta till sig ny kunskap?…

From  Anna Sällberg on September 11th, 2018 152 plays 0  

"Att hushålla med resurserna och göra kloka inköp är hållbarhet för mig"

Kan vi få en värld helt fri från skräp? Och vad kan du och jag göra för att rädda vår planet? I nya avsnittet av HiG-podden grävare vi djupare bland…

From  Anna Sällberg on August 8th, 2018 46 plays 0