Search for media from: "Ingela Östlund"

Webcam recorder Blackboard Learn 9.1

Denna instruktionsfilm visar hur du kan använda webbcam recorder i text editorn i innehållsobjekt som skapas

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 3 plays 0  

Webcam recorder Blackboard Learn 9.1

Beskriver hur du kan lägga till inspelning/film i Blackboard i tex diskussionsforum

From  Ingela Östlund on February 19th, 2019 14 plays 0  

Utvardering av kurs och skapa kursrapporter Blackboard Learn 9.1 SP9 (1)

Här kan du se användarstatistik och den aktivitet som kursdeltagare har haft i din kurs. Du kan se om aktiviteten är hög eller låg under specifika tider på dygnet,…

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 0 plays 0  

Spara kursadministration och resultat excel Blackboard Learn 9.1

Denna instruktionsfilm beskriver hur du som lärare kan skapa en excel-fil med data från kursadministration och resultat

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 8 plays 0  

Skicka e-post student

Beskriver var du kan skicka e-post i Blackboard

From  Ingela Östlund on February 19th, 2019 5 plays 0  

Skapa_spellista_HiG_Play

Kaltura, HiG Play

From  Ingela Östlund on April 1st, 2018 8 plays 0  

Skapa wiki Blackboard Learn 9.1

Denna instruktionsfilm beskriver hur du som lärare kan skapa en Wiki i din kurs - en samarbetsyta för deltagare i en kurs. Wikis används för att skapa en gemensam plats inom kurs…

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 2 plays 0  

Skapa Smarta vyer i kursadministration och resultat Blackboard Learn 9.1

Denna instruktionsfilm beskriver hur du som lärare kan skapa en smart vy för att få den vy du önskar i kursadministration och resultat ( dvs vissa kolumner och vissa deltagare…

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 0 plays 0  

Skapa och publicera onlinetest i Blackboard Learn 9.1

Denna instruktionsfilm beskriver hur du som lärare kan skapa och publicera ett onlinetest i din kurs

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 2 plays 0  

Skapa Mobiltkompatibelt test Blackboard Learn 9.1

Skapa mobilkompatibelt test i din Blackboardkurs

From  Ingela Östlund on January 31st, 2019 4 plays 0  

Skapa Loggbok Blackboard Learn 9.1

Denna instruktionsfilm beskriver hur du som lärare kan skapa en loggbok för dina studenter i en kurs Funktionen Journal/loggbok Journal - loggbok, finns under Verktyg i kursen. Studenterna…

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 3 plays 0  

Skapa innehållsmapp i kurs Blackboard Learn 9.1

Denna instruktionsfilm beskriver hur du som lärare kan skapa en innehållsmapp i din kurs

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 4 plays 0  

Skapa Diskussionsforum Blackboard Learn 9.1

Denna instruktionsfilm beskriver hur du skapar ett kursdiskussionsforum i din kurs

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 0 plays 0  

Se resultat och återkoppling på en uppgift

Beskriver hur och var du kan se resultat och återkoppling/kommentarer från lärare

From  Ingela Östlund on February 19th, 2019 34 plays 0  

Satta_rattigheter_HiG_Play

Kalatura

From  Ingela Östlund on April 1st, 2018 44 plays 0  

Redigera gruppuppsättning Blackboard Learn 9.1

Denna instruktion beskriver hur du kan redigera gruppuppsättningar i Blackboard( ta bort, lägga till grupper samt ta bort deltagare och lägga till deltagare)

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 0 plays 0