Search for media from: "Åke Wall"

Workshop i Digital Learning Lab den 13 September

Digital Learning Lab är en plats för utveckling, utbildning, lärande och innovation. På Högskolan i Gävle finns nu ett kluster av salar som speglar digitalisering och…

From  Åke Wall on September 17th, 2018 19 plays 0  

Presentation Claes Westelius

Presentation Claes Westelius

From  Åke Wall on February 12th, 2019 16 plays 0  

Presentation Annika Elm

Presentation Annika Elm

From  Åke Wall on February 12th, 2019 21 plays 0  

Kursintroduktion - presentation av Niclas

Presentation Niclas Björsell

From  Åke Wall on October 22nd, 2019 4 plays 0  

Feldiagnostik och klassificering - Modul B2:3

Feldiagnostik och klassificering - Modul B2:3

From  Åke Wall on October 25th, 2019 2 plays 0  

Feldiagnostik och klassificering - Modul B2:4

Feldiagnostik och klassificering - Modul B2:4

From  Åke Wall on October 25th, 2019 0 plays 0  

Skattning av återstående livslängd . Modul C2:1

Skattning av återstående livslängd. Modul C2:1

From  Åke Wall on October 25th, 2019 3 plays 0  

Skattning av återstående livslängd . C2:2

Skattning av återstående livslängd . C2:2

From  Åke Wall on October 25th, 2019 0 plays 0  

Skattning av återstående livslängd . C2:3

Skattning av återstående livslängd . C2:3

From  Åke Wall on October 25th, 2019 2 plays 0  

Skattning av återstående livslängd . Modul C2:4

Skattning av återstående livslängd . Modul C2:4

From  Åke Wall on October 25th, 2019 3 plays 0  

Skattning av återstående livslängd Modul C2:5

Skattning av återstående livslängd Modul C2:5

From  Åke Wall on October 25th, 2019 5 plays 0  

Skattning av återstående livslängd . C2:6

Skattning av återstående livslängd . C2:6

From  Åke Wall on October 25th, 2019 4 plays 0  

Datainsamling och diagnostik - Modul A2:1

Datainsamling och diagnostik - Modul A2:1

From  Åke Wall on October 24th, 2019 2 plays 0  

Datainsamling och diagnostik - Modul A2:2

Datainsamling och diagnostik - Modul A2:2

From  Åke Wall on October 24th, 2019 2 plays 0