Search for media from: "Ingela Östlund"

Ladda upp personlig bild i Bb

Beskriver hur du kan ladda upp en personlig bild i Blackboard

From  Ingela Östlund on February 19th, 2019 9 plays 0  

Skicka e-post student

Beskriver var du kan skicka e-post i Blackboard

From  Ingela Östlund on February 19th, 2019 5 plays 0  

Webcam recorder Blackboard Learn 9.1

Beskriver hur du kan lägga till inspelning/film i Blackboard i tex diskussionsforum

From  Ingela Östlund on February 19th, 2019 14 plays 0  

Redigera aviseringsinstallningar Blackboard Learn 9.1

Beskriver hur du kan redigera dina aviseringsinställningar för Blackboard

From  Ingela Östlund on February 19th, 2019 1 plays 0  

Se resultat och återkoppling på en uppgift

Beskriver hur och var du kan se resultat och återkoppling/kommentarer från lärare

From  Ingela Östlund on February 19th, 2019 34 plays 0  

Arbeta i blogg

Beskriver hur du gör en bloggpost

From  Ingela Östlund on February 19th, 2019 2 plays 0  

Arbeta i diskussionsforum

Beskriver hur du som student kan arbeta i diskussionsforum

From  Ingela Östlund on February 19th, 2019 7 plays 0  

Arbeta i grupp

Beskriver hur du kan samarbeta i grupp med dina kurskamrater

From  Ingela Östlund on February 19th, 2019 1 plays 0  

Lämna in uppgift

Beskriver hur du kan lämna in uppgift/fil i din kurs i Blackboard

From  Ingela Östlund on February 19th, 2019 13 plays 0  

Kursmeny i Bb student

Kort om kursmeny i Blackboard

From  Ingela Östlund on February 19th, 2019 6 plays 0  

Andra design i din kurs Blackboard Learn 9.1

Denna instruktion beskriver hur du kan ändra tema/design i din kurs i Blackboard

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 1 plays 0  

Arbeta offline Kursadministration och resultat Blackboard Learn 9.1 (1)

Denna instruktion beskriver hur du kan arbeta offline i en excel-fil med kursadministration och resultat

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 0 plays 0  

Betygsätta med bokstav kursadministration Blackboard Learn 9.1 (1)

Denna instruktion beskriver hur du kan göra för att betygsätta med bokstav i kursadministration och resultat

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 1 plays 0  

Dolja kolumner Kursadministration och resultat Blackboard Learn 9.1 (1)

Denna instruktion beskriver hur du kan dölja kolumner i lärar-vyn i kursadministration och resultat

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 0 plays 0  

Flytta och justera kolumner i Kursadministration och resultat Blackboard Learn 9.1 (1)

Denna instruktion beskriver hur du kan flytta och justera kolumner i lärar-vyn i kursadministration och resultat

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 0 plays 0  

Granskningsstatus pa innehallsobjekt Blackboard Learn 9.1 (1)

Denna instruktion beskriver hur du kan sätta granskningsstatus på vissa innehållsobjekt i din kurs

From  Ingela Östlund on February 12th, 2019 0 plays 0